PROXIMA ADHESIVES

Kleje Przemysłowe

Kleje Epoksydowe

Monolith to linia wysokiej jakości klejów, które są wykorzystywane w różnych branżach przemysłowych oraz w zastosowaniach domowych. Charakteryzują się one skutecznością w klejeniu różnych materiałów, takich jak metale,  drewno, kamień itp. oraz są łatwe w użyciu. Kleje Monolith są dostępne w różnych wariantach, co pozwala na uzyskanie trwałych połączeń między różnymi materiałami.

Kleje epoksydowe są to kleje opracowane na bazie polimerowych żywic epoksydowych. Zalicza się je do grupy klejów konstrukcyjnych dzięki ich właściwościom, umożliwiającym uzyskiwanie połączeń elementów konstrukcji o wytrzymałościach odpowiadających tradycyjnym łączeniom mechanicznym.

Kleje te nie wnikają głęboko w strukturę materiału, ale odznaczają się znacznym powinowactwem chemicznym z klejonymi materiałami. Warstwa utwardzonej spoiny jest bardzo odporna mechanicznie i dlatego stosuje się takie kleje do materiałów trudno sklejalnych, o bardzo „gęstej” strukturze, jak metale czy szkło, których nie łączą kleje głęboko pe­netrujące, np. kleje rozpuszczalnikowe.

Kleje epoksydowe występują w postaci jedno lub dwuskładnikowej.

Zalety klejów epoksydowych MONOLITH

Stosowanie w technologii łączenia elementów kon­strukcji klejów epoksydowych MONOLITH posiada istotne zalety:

 • kleje te posiadają właściwość wypełniania zmiennej wielkości szczelin między łączonymi elementami, bez istotnego uszczerbku dla wytrzymałości złącza,
 • nie zmieniają objętości w trakcie procesu klejenia,
 • konstrukcja klejona w znacznie mniejszym stopniu przenosi drgania mechaniczne, a więc jest mniej „akustyczna”,
 • spoiny wykonane przy użyciu klejów epoksydowych MONOLITH posiadają znaczną odporność termiczną, dla niektórych typów w granicach -40°C do ponad +200°C,
 • kleje epoksydowe MONOLITH nie zawierają rozpuszczalników, nie wydzielają zatem szkodliwych oparów,
 • kleje te charakteryzuje dobra odporność na wpływ czynników atmosferycznych i chemicznych,
 • połączenia klejone są lżejsze od tradycyjnych mechanicznych.

 

Kleje epoksydowe MONOLITH odróżniają się od siebie właściwościami szczególnymi, jak np. MONOLITH SE 131-1 albo SE 132-1, trwale elastyczny, posiadający atest wojskowy na odporność udarową lub klej MONOLITH EP 2510-1, umożliwiający pokrycie elementów sklejonych piecowym lakierem proszkowym.

kleje epoksydowe Monolith EP 2579-1

Szereg zalet klejów epoksydowych MONOLITH takich jak np.:

 • możliwość zastosowania wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe stosowanie elektronarzędzi lub innych metod technologicz­nych mogących spowodować zapłon czy wybuch – np. w naprawach lub wymianach dokonywanych w instalacjach substancji łatwopalnych,
 • możliwość stosowania w miejscach, do któ­rych doprowadzenia energii elektrycznej jest utrudnione lub niemożliwe,
 • w miejscach, do których doprowadzenie stosownych urządzeń z powodu ich wagi i rozmiarów jest niemożliwe

powodują, że zastosowanie tych klejów w doraźnych, a także systematycznych, okresowych naprawach i wymianach elementów urządzeń i instalacji, jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem problemu.

Broszura informacyjna:

MONOLITH – KLEJE EPOKSYDOWE

Kleje epoksydowe znajdują zastosowanie w klejeniu:

 • stali węglowych,
 • różnych stali stopowych,
 • stali nierdzewnych,
 • aluminium,
 • metali kolorowych,
 • większości twardych tworzyw sztucznych, w tym poliamidów,
 • ceramiki,
 • szkła,
 • elementów kamiennych,
 • drewna,

a także, po przeprowadzeniu prób,

 • do klejenia wielu innych materiałów niestandardowych.
kleje epoksydowe MONOLITH EP 2510-1

Kleje epoksydowe MONOLITH umożliwiają klejenie wszystkich wyżej wymienionych materiałów jednorodnych, a także klejenie kombinacji tych materiałów, po uwzględnieniu w technologii klejenia ich specyficznych odmienności, jak np. różne współczynniki rozszerzalności cieplnej, różne gęstości materiałów, a więc różne stopnie adhezji, różne jakości i stany powierzchni klejonych.

Odmienności te pokonuje się poprzez dobór właściwego kleju do warunków pracy złącza i elementów łączonych, odpowiednie przygotowanie powierzchni, jej właściwe odtłuszczenie oraz zastosowanie właściwej dla danego połączenia technologii klejenia, dobór odpowiedniej warstwy, grubości i kształtu spoiny.

Stosowane powszechnie w łączeniu metali, szkła, betonu, jak np. w konstrukcjach metalowych, stolarce okiennej, okładzinach hamulcowych, itp.

TypKolor
Konsystencja
Proporcja
mieszania A:B
(objętościowo)
Lepkość
[Pa·s]
Odporność
termiczna
[°C]
Maks.
szczelina
[mm]
Wytrzymałość
na ścinanie
[N/mm2]
Czas
przydatności
po zmieszaniu
[min.]
Czas
osiągnięcia
wytrzymałości
– wstępnej
– końcowej
w temp. pok.
Kleje dwuskładnikowe
EP 2501-1przezroczysty
syrop
1:1
A: 10
B: 7
< 2 mm253-4< 10 min. / 72 godz.
Obszar zastosowań: Przeźroczysty, może być z powodzeniem stosowany do klejenia szkła, poliwęglanu, PCV i innych twardych przeźroczystych tworzyw sztucznych. Do klejenia metali, ceramiki, kamienia, drewna. Jako zalewa montażowa w elektronice, zwłaszcza tam, gdzie elementy ze względów  technicznych lub estetycznych muszą być widoczne.
EP 2510-1szara
nieprzezroczysta
masa
1:1
HT 1,5:1
A: 400-820
B: 230-690
-40 / +150
HT +10 / +204
0,5 mm17,430-606-8 godz. / 24 godz.
Obszar zastosowań: Klej konsystencji pasty, przeznaczony do klejenia przygotowanych metali, przygotowanej gumy, poliuretanu i tworzyw sztucznych. Doskonale nadaje się do klejenia SMC bez specjalnego przygotowania powierzchni. Odporny na duże obciążenia mechaniczne, nadaje się do mocowania paneli karoserii i spoilerów w przemyśle samochodowym, w montażach tłumiących wibracje. Wysoka odporność termiczna (HT).
EP 2579-1beżowa pasta
1:1
A: 100
B: 140
-55 / +100< 3 mm15*60– / 24 godz.
Obszar zastosowań: Klejenie metali, także kolorowych, szczególnie aluminium i miedzi, twardych tworzyw sztucznych, drewna, szkła i materiałów ceramicznych. Klej ten sprawdził się w mocowaniu wykładzin do obrabiarek, a także w przyklejaniu listew i kątowników metalowych na krawędziach ramp, schodów itp.
SE 131-1czarna pasta
2:1
A: 200
B: 100
-40 / +100< 5 mm4-710 – 2060 – 90 min. / 72 godz.
Obszar zastosowań: Doskonała przyczepność do Nylonu, ABS, poliwęglanu i innych tworzyw sztucznych, a także do wielu różnych metali. Miękki i elastyczny.
SE 132-1grafitowo-czarna pasta
2:1
A: 20
B: 200
-40 / +100< 0,5 mm4-720 – 50105 – 120 min. / 72 godz.
Obszar zastosowań: Ma doskonałą przyczepność do Nylonu, ABS, poliwęglanu i innych tworzyw sztucznych, a także do wielu różnych metali. Miękki i elastyczny, o niskim skurczu i niskim współczynniku prześwitywania. Doskonała masa do zalewania wrażliwych elementów elektronicznych, niski skurcz zapewnia mniejsze obciążenie wrażliwych elementów.
Pasty naprawcze
Super Metal P1ciemnoszara
pasta
1:1
tx-60 / +1206-75-66-8 min. / 4-24 godz.
Obszar zastosowań: Posiada dużą zawartość wypełniaczy metalowych, utwardzony klej posiada podobne właściwości co metal. Nadaje się głównie do wykonywania szybkich napraw części metalowych, a utwardzone warstwy można obrabiać przez szlifowanie, wiercenie, gwintowanie, malowanie itp.
Super Metal P3ciemnoszara
pasta
3:1
tx-40 / +15016,22090 min. / 12 godz.
(pełna
odporność
chemiczna
24 godz.)
Obszar zastosowań: Najpopularniejszy  materiał regeneracyjny w postaci pasty, przeznaczony głównie do osadzania łożysk w gniazdach, regeneracji wałków, korpusów maszyn i urządzeń oraz uzupełnień przewymiarowanych rowków wpustowych, wielowypustów, tłoczysk hydraulicznych i zerwanych gwintów.

* – wytrzymałość na rozciąganie

Kleje epoksydowe MONOLITH odznaczają się szerokim spectrum zastosowań i ta właściwość zachęca do przeprowadzania prób klejenia przy ich zastosowaniu w przypadkach, kiedy zawodzą inne kleje.

Broszura informacyjna:
MONOLITH – KLEJE EPOKSYDOWE

Więcej o klejach epoksydowych w

Nie posiadasz naszych produktów?