PROXIMA ADHESIVES

Kleje Przemysłowe

Kleje Anaerobowe

Kleje anaerobowe MONOLITH® to specjalistyczne produkty, które w kontaktu z metalem twardnieją w braku dostępu powietrza. Idealnie nadają się do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych, osadzania łożysk, kół zębatych i tulei, a także eliminacji szczelin. Kleje MONOLITH® są wolne od rozpuszczalników i dostępne w różnych konsystencjach, umożliwiając dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Wysoka jakość i siła klejenia to nasza firma.

Jest to bardzo specyficzna grupa klejów. Po odcięciu dopływu powietrza (tlenu), przy katalitycznej obecności metalu, przechodzą z postaci płynnej do postaci ciała stałego, twardo-elastycznego.

Kleje anaerobowe MONOLITH® stosuje się do:

 • zabezpieczania połączeń gwintowych przed samoczynnym odkręcaniem → produkty 5xx-x,
 • uszczelniania połączeń gwintowych (do 370 bar) → produkty 7xx-x,
 • osadzania łożysk, kół zębatych, tulei, piast, itp. → produkty 9xx-x,
 • uszczelniania powierzchni przylgowych korpusów i pokryw przekładni, silników itp. → produkty 1xx-x,
 • eliminacji szczelin i przedmuchów → produkt 191-3

Używa się je w większości do produkcji i remontów maszyn i urządzeń mechanicznych.

Kleje anaerobowe MONOLITH® są produktami specjalnymi w technice klejenia. Są wolne od rozpuszczalników i, w zależności od zastosowań, są koloryzowane w celu ich rozróżnienia podczas kontroli nakładania. Kleje anaerobowe mają postać od rzadkich konsystencji po gęstą oraz pastowatą. Stosuje się je do szczelin, które wynoszą od 0,05 mm do 0,3 mm, a w niektórych przypadkach nawet do 0,5 mm.

Anaeroby reagują poprzez kontakt z metalem, który jest dla nich katalizatorem, a odcięcie dopływu powietrza powoduje ich szybsze utwardzanie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony, utwardzanie można wymusić przez zastosowanie aktywatora. Po utwardzeniu się osiągają postać tworzywa (polimeru). Dlatego nazywa się je również płynnymi tworzywami sztucznymi.

Kleje anaerobowe MONOLITH MH 585-3

Anaeroby utwardzają się na wszystkich powierzchniach metalowych, jednakże bardzo duży wpływ na szybkość całkowitego utwardzenia się produktu ma tzw. aktywność materiału. Są przypadki, że produkty te mogą się utwardzać przez kilkadziesiąt godzin. Z tego powodu należy rozróżniać materiały aktywne i nieaktywne.

Aktywnymi materiałami są:
• miedź i stopy miedzi,
• stale konstrukcyjne,
• niehartowane stale węglowe,
• żeliwo.

Materiałami nieaktywnymi są:
• stale wysokostopowe (stal chromoniklowa),
• aluminium sezonowane,
• powierzchnie galwanizowane: cynkowane, chromowane, niklowane,
• plastiki, ceramika.

Ponadto istotna jest również temperatura utwardzania. Wyższe temperatury przyspieszają proces utwardzania, temperatury niższe mają wpływ opóźniający. Jeśli temperatura będzie poniżej 10°C, należy wykonać próbę dla sprawdzenia utwardzenia i własności wytrzymałościowych.

Broszura informacyjna:

MONOLITH – KLEJE ANAEROBOWE

Zależnie od typu kleje anaerobowe osiągają wytrzymałość na ścinanie — od ok. 7 do 50 N/mm2.
Typowa odporność termiczna: -50°C do +150°C, a w niektórych przypadkach nawet 200°C. Krótkotrwale produkty anaerobowe Monolith MH potrafią przenosić z łatwością nawet wyższe obciążenia.

Oprócz odporności termicznej kleje anaerobowe MONOLITH charakteryzuje również odporność na większość chemikaliów występujących w eksploata­cji maszyn i urządzeń.

Można zakładać odporność chemiczną na następujące media: woda, woda ściekowa, roztwory słone, słabo stężone alkalia i kwasy, alkohole, węglowodory alifatyczne (między innymi benzyna lakowa, olej napędowy, paliwo do silników odrzutowych), konwencjonalne ciecze chłodnicze, oleje stosowane przy obróbce skrawaniem, oleje smarne i gazy przemysłowe.

 

Kleje anaerobowe MONOLITH służą do następujących celów:

 • Zabezpieczanie i uszczelnianie śrub, szpilek i nakrętek
 • Mocowanie łożysk, kół zębatych, sworzni i innych połączeń
 • Osadzanie łożysk
 • Mocowanie cylindrycznych części pasowanych
 • Uszczelnianie powierzchni płaskich
 • Zabezpieczanie i uszczelnianie połączeń rurowych
TypKolorLepkość
[mPa·s]
Odporność termiczna
[°C]
Maks. szczelina
lub gwint
[mm]
Wytrzymałość
na ścinanie
[N/mm2]
Moment zrywający
[Nm]

Czas
osiągnięcia wytrzymałości wstępnej
[min.]

Czas utwardzania
[godz.]

Uszczelnianie powierzchni płaskich
MH 158-3czerwony12000-18000tx-50 / +2000,10-0,30
6-1212-2030-60
24
Obszar zastosowań: wysokotemperaturowa uszczelka do powierzchni płaskich
MH 169-3czerwony30000-50000tx-50 / +1500,10-0,50
6-136-1380-160
24
Obszar zastosowań: uszczelnianie powierzchni płaskich, zdolność do wypełniania dużych szczelin
Uszczelnianie gwintów rurowych
MH 745-3brązowy200-400tx-50 / +1500,05-0,15
M20
10-1614-2230-60
24
Obszar zastosowań: do gwintów hydrauliki siłowej i  pneumatyki
MH 759-3biały6000-9000tx-50 / +1500,10-0,30
R3”
5-106-1290-180
24
Obszar zastosowań: uszczelnianie gwintów rurowych, uszczelnianie powierzchni płaskich, łatwo demontowalny
MH 769-3żółty20000-30000tx-50 / +1500,10-0,40
R2”
6-126-1415-30
24
Obszar zastosowań: uszczelnianie gwintów rurowych, uszczelnianie powierzchni płaskich, łatwo demontowalny
Zabezpieczanie gwintów
MH 525-3niebieski600-1200tx-50 / +1500,06-0,18
M20
10-1610-2015-30
24
Obszar zastosowań: zabezpieczanie gwintów, ogólnego stosowania
MH 585-3czerwony1500-50 / +1500,25
M36
202010-20
6
Obszar zastosowań: zabezpieczanie gwintów i śrub, trudno demontowalny
MH 595-3zielony500-800-50 / +1500,05-0,15
M20
15-2220-3020-40
12
Obszar zastosowań: do szpilek i innych gwintów, wklejanie małych łożysk, trudno demontowalny
Mocowanie łożysk
MH 191-3zielony8–15-50 / +1500,01-0,05
12-2416-2420-40
12
Obszar zastosowań: mocowanie części cylindrycznych, jak łożyska, tuleje, itp.; kapilarny, uszczelnianie porowatości, zastosowania pomontażowe
MH 985-3zielony1300-2100tx-50 / +2000,05-0,20
M36
26-4526-4515-30
12
Obszar zastosowań: połączenia wysokowytrzymałe termicznie, do wklejania na gorąco
MH 992-3zielony60-150-50 / +1500,04-0,13
M12
21-3825-4315-30
12
Obszar zastosowań: do tulei, łożysk i kół zębatych, mała szczelina, wklejanie szpilek; penetrujący- zastosowania pomontażowe
MH 994-1fioletowy700-1000-60 / +2000,05-0,15
M20
33-4040-54(A)15-30
8
Obszar zastosowań: do tulei, łożysk i kół zębatych, mała szczelina
MH 995-3zielony400-800-50 / +2000,05-0,15
M20
25-4425-4315-30
12
Obszar zastosowań: termicznie odporny, do połączeń cylindrycznych
MH 997-3zielony1600-2200tx-50 / +1500,10-0,25
R3”
22-3822-3820-40
12
Obszar zastosowań: do połączeń cylindrycznych, wysoka wytrzymałość na obciążenia dynamiczne
MH 998-3zielony2200-3400tx-50 / +2000,10-0,30
M36
26-4528-4820-40
12
Obszar zastosowań: do połączeń cylindrycznych, wysoka wytrzymałość na obciążenia dynamiczne i termiczne

tx – produkt tiksotropowy, pastowaty
(A) wg ISO 10964

Kleje anaerobowe MONOLITH® stosuje się do:

• zabezpieczania połączeń gwintowych przed samoczynnym odkręcaniem,
• uszczelniania połączeń gwintowych (do 370 bar),
• osadzania łożysk, kół zębatych, tulei, piast, itp.,
• uszczelniania powierzchni przylgowych korpusów i pokryw przekładni, silników itp.,
• eliminacji szczelin i przedmuchów.


Broszura informacyjna:
MONOLITH – KLEJE ANAEROBOWE

Więcej o klejach anaerobowych znajdziesz w

Nie posiadasz naszych produktów?